Schola Cantorum KennemerlandIn November 1973 hebben enkele enthousiaste mannen in en rond Beverwijk (Kennemerland) het initiatief genomen om een nieuwe groep op te richten voor het zingen van de Gregoriaanse gezangen tijdens de erediensten in de omliggende kerken. Onder invloed van het tweede Vaticaans Concilie was deze traditionele kerkmuziek minder in de belangstellingen komen te staan.

De Schola Cantorum Kennemerland, momenteel bestaande uit 4 mannen, heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het zingen van het Gregoriaans zoals het in de 10de en 11de eeuw in vele manuscripten is opgetekend. Zij maakt daarbij gebruik van de uitgaven en zangboeken die door internationaal samenwerkende wetenschappers zijn samengesteld. De dirigent/cantor heeft zich de resultaten eigen gemaakt via uitgebreide cursussen en een jarenlange praktijk, en enkele leden hebben eenzelfde weg gevolgd. Honderden diensten - gezongen Hoogmissen, meermalen uitgezonden door de KRO, de plechtigheden in de Goede Week, Vespers en andere delen van het Koorgebed - heeft de Schola met dit authentieke Gregoriaans mogen opluisteren. Daarnaast heeft zij vele optredens verzorgd en concerten met diverse thema's.

De Gregoriaanse muziek is ontstaan vanuit de teksten en gericht op ondersteuning en duiding van deze teksten. Vanaf de middeleeuwen werd het Gregoriaans in de kloosters gezongen door monniken en monialen; in de kerken werden de gewone gezangen door voorzangers uitgevoerd en de acclamaties door het gehele volk. De uitvoering van deze muziek vraagt ook thans veel ervaring en is de taak van ervaren zangers, maar de acclamaties zijn voor alle aanwezigen.

De Schola bestaat uit zulke ervaren zangers. Zij heeft plaats voor nieuwe leden, die een interne opleiding krijgen.

Voor nadere info kunt u zich wenden tot de cantor/dirigent Ko Ariëns 075 6173803

Ko Ariëns
Ko Ariens

Bert Hudepohl
Bert Hudepol

Karel van Ingen
Karel van Ingen

Theo Morsch
Theo Morsch
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver